TERÀPIES I ESPECIALITATS

PER A TRANSFORMAR

la teva vida

Teràpia Cognitiu Conductual (TCC)

Com interpretem els successos viscuts i com pensem sobre ells, influeix en com ens sentim i en conseqüència en com actuem davant d’una determinada situació.

La teràpia cognitiu conductual empra una sèrie de tècniques i eines per a ajudar-te a identificar i modificar aquells pensaments negatius o desadaptatius que són font de malestar emocional i, a substituir-los per uns altres més realistes i positius, al mateix temps que ofereix estratègies per a reduir l’ansietat i l’angoixa i recursos per a poder enfrontar les situacions d’una forma més positiva i satisfactòria.

La gran evidència científica que recolza la TCC i els múltiples estudis que s’han realitzat sobre la seva eficàcia demostren la seva utilitat en diversitat de problemes i trastorns.

Teràpia EMDR

És un abordatge psicoterapèutic per al tractament de les dificultats emocionals causades per experiències adverses i/o traumàtiques en la vida del subjecte. Podem aplicar-lo en el tractament de fòbies, atacs de pànic, dols complicats, incidents traumàtics durant la infancia, accidents i desastres naturals.

També s’utilitza l’EMDR per a alleujar l’angoixa i/o la fòbia a parlar en públic, per a millorar el rendiment professional, en els esports i en les interpretacions artístiques.

Les sigles EMDR corresponen a “Eyes Movement Desensitization and Reprocessing” (Dessensibilització i reprocessament a través de moviments oculars), ja que a través d’exercicis en la mateixa consulta en els quals intervenen estímuls visuals, auditius o tàctils s’aconseguirà que el cervell assimili millor les emocions que estan en l’origen del problema o els símptomes actuals.

El que s’aconsegueix amb aquests exercicis és una millor connexió entre els dos hemisferis cerebrals, fent d’aquesta manera que el cervell processi millor la informació entre els dos i per tant, aconseguir corregir més ràpidament la simptomatologia que provoca el trastorn tractat.

Encara que inicialment, l’EMDR es va crear per al tractament del trauma i de l’Estrès Posttraumàtic, s’ha demostrat la seva eficàcia en multitud de problemes, com en els trastorns alimentaris, els problemes d’ansietat, problemes d’autoestima, etc.

L’EMDR va ser creada al 1987 sent actualment reconeguda com la psicoteràpia més efectiva per al tractament dels efectes del trauma per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’Associació Americana de Psiquiatria i pel National Institute for Health and Care Excellence d’Anglaterra.

Per tot això, és necessari que les psicòlogues que treballem amb persones LGTBIQ+ (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals, queer…) estiguem específicament formades i familiaritzades amb tots aquests aspectes, per a poder oferir una atenció i un tractament de qualitat des del respecte i l’empatia.

Psicologia Afirmativa LGTBIQ+

Des de la Psicologia afirmativa LGTBIQ+ donem per fet que l’homosexualitat, el lesbianisme, la bisexualitat i la diversitat sexual i de gènere, formen part de la riquesa, la variabilitat i la diversitat existents entre les diferents persones.

Des d’aquest model s’entén que les persones LGTBIQ+ hem d’enfrontar situacions i processos específics i diferents que les persones que no ho són, com per exemple el descobrir i assumir la pròpia orientació sexoafectiva, comunicar-ho a persones significatives amb l’angoixa i por que a vegades pot acompanyar aquest procés, lidiar amb l’homofòbia, bifòbia, transfòbia de l’entorn, etc.

Al mateix temps, les relacions de parella entre dues dones o entre dos homes, poden tenir aspectes distintius que les diferencien de les relacions entre un home i una dona.

La psicologia afirmativa es basa en tots aquests coneixements i proveeix de recursos i eines perquè les persones LGTBIQ+ puguin viure la seva identitat i la seva orientació sexual des de l’autoacceptació positiva i la plenitud.

Àrees de treball i demandes més freqüents:

Trastorns Alimentaris

Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) són trastorns psicològics que es manifesten a través de diferents problemes amb la ingesta alimentària, i una preocupació i obsessió recurrents en relació al control del pes i la imatge corporal. 

L’origen d’aquests trastorns és multifactorial i són originats per la interacció de diferents causes d’origen biològic, psicològic, familiar i sociocultural. Són trastorns que provoquen conseqüències negatives en la salut física i mental de les persones que els pateixen, així com un elevat grau de malestar i afectació en la seva qualitat de vida.

Podem comparar els TCA amb un iceberg, on hi ha una part externa i visible que sobresurt (tot allò relacionat amb el menjar, el pes, les restriccions, els afartaments, etc.) i una part molt més àmplia submergida i no visible que és la base de l’iceberg. Aquesta part menys visible té a veure amb l’origen del trastorn i pot englobar aspectes més profunds com la desregulació emocional, la dificultat a expressar i lidiar amb les emocions, el perfeccionisme i altres aspectes relacionats amb la història de vida, com a situacions traumàtiques, abusos, bullying, dols, problemes familiars, etc.

Al llarg de la teràpia, anirem treballant i abordant tots aquests aspectes per a aconseguir així una recuperació completa i una millor qualitat de vida i benestar.

Els trastorns alimentaris més coneguts són l’Anorèxia i la Bulímia Nervioses, però n’existeixen altres tipus com el Trastorn per Afartament, la Vigorexia o l’Ortorexia